Published on 2016-03-14 by vsemisite.ru

DEMONION GAIDEN VOL.2 [SubThai]

ผนึกของจอมมารในอดีตที่ถูกเหล่าผู้กล้าสะกดเอาไว้ให้พังทลายลง ด้วยฝีมือของสาวเอลฟ์ 2 คนที่ต้องการจะแก้แค้นมนุษย์ เนื่องจากพวกมนุษย์ บุกเข้ามาทำลายหมู่บ้านของพวกเธอไปจนหมด พวกผู้ชายถูกฆ่า พวกผู้หญิงก็ถูกข่มขืน จอมมารที่ได้รับการปลดปล่อยก็เริ่มรุกรานอาณาจักรต่างๆทันที แต่ทว่า เป้าหมายของจอมมารจะแตกต่างไปจาก 2 สาวเผ่าเอลฟ์

Category Tag