Published on 2015-08-03 by vsemisite.ru

Elf no Futagohime Willan to Arsura [SubThai]

เรื่องราวเจ้าหญิงฝาแฝดของอาณาจักรเอลฟ์ วันหนึ่งเมื่อเกิดการปฏิวัติขึ้น และอาณาจักรเอลฟ์ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ผลเลยตกมาที่องค์หญิงทั้งสอง

Category