Published on 2015-08-08 by vsemisite.ru

Futabu! Vol.1 [SubThai]

เรื่องราวของชมรมของสาวฟูตะ (ชมรมสาวดุ้น) ซึ่งสมาชิกในชมรมก็จะมีแต่สาวฟูตะล้วนๆ วันหนึ่งนางเอกซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาๆโดนลากเข้าชมรม เรื่องราววุ่นๆจึงเริ่มต้นขึ้น

Category Tag