Published on 2016-06-29 by vsemisite.ru

Gakuen Shimai 2 [SubThai]

มาตอนที่สองความสัมพันธ์ของสองพี่น้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนในวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดมากขึ้นไปอีกเรื่องราวเป็นไงเชิญรับชมครับ

Category Tag