Published on 2016-07-05 by vsemisite.ru

Kansen Inyoku no Rensa Vol.2 [SubThai]

เรื่องราวของชมรมภาพยนต์เล็กๆของโรงเรียน ซึ่งมีสมาชิกเพียง 6 คนเท่านั้น และครู 2 คน ที่สนับสนุนชมรมนี้ก็มีแรงจูงใจปิดปังหลบซ่อนอยู่ ถึงอย่างนั้นแล้วนักเรียน 6 คนก็ยังจะเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลับของชมรมนี้ด้วยตนเอง

Category Tag